X

Ambulancie bez vírusov a baktérií

Operačné sály, lôžkové časti nemocníc, ambulancie, čakárne, laboratória, veterinárne stanice, utečenecké tábory, azylové domy, detské domovy, domovy dôchodcov a pod.

Používanie generátorov ozónu je jednou z najefektívnejších  metód dezinfekcie. Generovaním ozónu dochádza k tvorbe sterilného prostredia, ktoré je zárukou bezpečnosti personálu i pacientov a jedným z predpokladov kvalitne vykonaných zákrokov.

Generátor je možné používať za prítomnosti ľudí v hygienicky povolenej dávke, no i vo väčších dávkach bez ich prítomnosti. Nemožno zabúdať na jestvujúcu vzduchotechniku, ktorá ak funguje spoločne s generátorom ozónu, je spolu s prostredím neustále pod mikrobiologickou ochranou. Výsledkom ozonizácie je nielen dokonalo dezinfikovaný priestor a jeho vybavenie, no i odstránenie nepríjemných zápachov charakteristických pre niektoré oddelenia. Ozón sa po približne tridsiatich minútach rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia. Naša spoločnosť ponúka permanentné ošetrovanie Vašich priestorov v cene už od 50 EUR mesačne.