X

Fakty o ozóne

OZÓN O3 je prírodný plyn, ktorý sa skladá z troch atómov kyslíka. Ozónu sa v chemickom priemysle hovorí aktívny kyslík O2. Rozdiel medzi kyslíkom vzduchu O2 ktorý dýchame a ozónom O3  je len v jednom atóme. Kyslík O2 obsahuje dva atómy kyslíka a ozón O3 má o jeden atóm kyslíka viac. Ozón sa po približne tridsiatich minútach rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia. 

Jedna molekula kyslíka O2 sa skladá z dvoch atómov kyslíka. Táto molekula O2 môže byť rôznymi spôsobmi rozštiepená, napr. pôsobením elektrického výboja (blesk pri búrke) alebo pôsobením UV žiarenia zo slnka. Samotný atóm kyslíka O nemôže existovať sám, preto sa zoskupuje späť do dvojatómovej molekuly O2. Počas tohto rekombinačného procesu sa niektoré atómy zoskupia do voľnej trojatómovej väzby. Táto nová molekula sa nazýva OZÓN O3.

Voľná väzba v molekule zapríčiňuje to, že OZÓN O3 je veľmi silný oxidant a je najsilnejšie dezinfekčné činidlo, ktoré ma človek k dispozícii.

V prírode vzniká ozón

 • Pôsobením elektrického výboja (blesk pri búrke)

 • Pôsobením UV žiarenia zo slnka

 • Fotochemickou reakciou za súčasného pôsobenia smogu a UV žiarenia

Technická výroba ozónu prebieha

 • Vysokonapäťovými výbojmi zo vzduchu alebo z kyslíku

 • UV výbojkami („horské slnko“)

 • Pomocou plazmy

 • OZÓN O3 je bezfarebný plyn s charakteristickou „elektrickou“ vôňou, ktorú môžeme cítiť vo vzduchu po typickej letnej búrke a je ťažší ako vzduch.

 • OZÓN O3 má veľmi silné oxidačné schopnosti a silný dezinfekčný účinok. Tieto vlastnosti sa využívajú k úprave vody a vzduchu (ozonizácia vody a vzduchu).

 • OZÓN O3 má mimoriadne veľkú mikrobiocidnú účinnosť. Ak je správne použitý, zabíja všetky známe baktérie, vírusy, plesne a iné mikroorganizmy rýchlo a dokonalo. Naviac sa ozón rozkladá na kyslík a nezanecháva žiadne vedľajšie produkty svojho pôsobenia. Je to vysoko účinný, ekologicky prijateľný prostriedok pre dezinfekciu vody, i pre odstránenie stôp železa a mangánu z pitnej vody. Je oveľa účinnejší ako chlór alebo bróm – látky bežne používané na úpravu vody.

 • OZÓN O3 je oveľa účinnejší než UV žiarenie, bežne používané pre dezinfekciu ovzdušia. Ozón má naviac i tú vlastnosť, že oplýva dezodoračným efektom, čo má za následok rozklad zapáchajúcich látok a tým redukciu zápachu.

 • OZÓN O3 je veľmi nestabilný a nie je možné ho skladovať, preto sa musí vyrábať na mieste potreby. Jeho prísun je zabezpečený generátorom ozónu (ozonizérom).

Vaša športová výstroj bez zápachu a za okamih

viac info