X

Účinky na ľudský organizmus

Ľudský čuch je schopný rozoznať prítomnosť ozónu v ovzduší už pri veľmi nízkych koncentráciách. Typické koncentrácie (v prírode) dosahujú 0,03 ppm, no môžu dosiahnuť i 0,1 ppm. Pri tejto úrovni je ozón schopný udržať patogény v prijateľnej miere a pritom nie je škodlivý voči vyšším formám života, ako sú zvieratá alebo človek.

  • Koncentrácia pre trvalé 24 hod. pôsobenie  – 0,05 ppm (o.s.h.a.)
  • Koncentrácia pre 8 hod. pôsobenie – 0,1 ppm (o.s.h.a.)
  • Koncentrácia pre krátkodobé pôsobenie – 0,3 ppm (o.s.h.a.)

Dlhodobé vystavenie vysokej koncentrácii ozónu môže spôsobiť nevoľnosť, bolesť hlavy, pálenie očí a kašeľ, čo nás však prinúti opustiť daný priestor a tieto symptómy ustúpia. Na rozdiel od chlóru však ozón v primeranej koncentrácii, v prípade kontaktu so živým tkanivom, toto tkanivo ozdravuje, prekrvuje a taktiež dôkladne dezinfikuje. Týchto javov bohato využívajú alternatívne postupy liečenia mnohých ochorení pod spoločným názvom OZONOTERAPIA.